ADRES Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3, Zielonka
WYDARZENIE

Czy znasz swój język miłości?

data: 2018-04-22
godzina: 18:00

WSTĘP WOLNY!
REZERWACJA
Na planie sali zaznacz miejsca które chcesz zarezerwować...
Wmiejsce wolne
Zmiejsce zarezerwowane

Adres email
Podaj poprawny adres email!
* pola obowiązkowe - po ich wypełnieniu przycisk będzie aktywny
PLAN SALI
I W W W W Z Z W W Z Z W W W
II Z Z Z W Z Z Z Z W Z W Z Z Z
III Z Z W W W Z Z Z Z Z Z Z Z Z
IV Z Z W Z Z W Z Z Z Z Z Z Z W
V W Z W W W Z Z Z Z Z Z W W W
VI W W W Z Z Z W Z Z Z Z W W W Z Z Z
VII W W W W Z Z W Z Z W W W Z Z W W W
VIII W W W W Z Z Z Z Z Z W W W W W W W
IX W W W W W W Z Z Z Z W W W W W W W
X W W W W W W W W W W W W W Z Z W W
XI Z Z W W W W W W W W W W W W W W W
XII W W W W W W W W W W W Z Z W W W W
XIII Z Z W W W W W W Z Z W W W W W W W
XIV W W W W W W Z Z W W W W Z
XV W W W W W W W W W W W W W